0:00 / 0:00

Juli 2018

4 grote saneringsprojecten op de luchthaven

De grootste projecten van 2017 op onze bodem

  • Bodem
 

1. Chroom uit de grond halen

Ter hoogte van het voormalige gebouw van Sabena Technics hebben we een grondwaterverontreiniging van hexavalent chroom vastgesteld. Het chroom is gelekt bij het galvaniseren van vliegtuigonderdelen.

Om het giftige chroom om te zetten naar een vaste vorm, plaatsten we 71 injectiefilters gevuld met een chemische samenstelling in een rooster op het terrein. Door hexavalent chroom om te zetten naar trivalent chroom, kan het zich niet meer ondergronds verspreiden.


Na 18 maanden bleek het geïnjecteerde reagens onvoldoende gewerkt te hebben. Daarom hebben we een nieuwe piloottest met een aangepaste dosering gelanceerd tijdens de krokus- en paasvakantie van 2018. Als het project succesvol is, zullen we deze methode in de hele zone toepassen.

2. Preventieve bodembescherming

In 2017 won Cecoforma een openbare aanbesteding voor de uitbating van twee mobiele tankstations op airside.

Bij het einde van elk contract, wordt een grondig bodemonderzoek uitgevoerd. Wanneer een bodemverontreiniging wordt gevonden, moet deze gesaneerd worden door de veroorzaker. Ook hier werd een bodemonderzoek uitgevoerd. Tijdens die test kwam er een duidelijke brandstofgeur vrij. Ongeveer 30m┬│ bodem bevat minerale olie en verhoogde concentraties ethylbenzeen en xyleen tot op een diepte van 1,5 meter. De sanering zal uitgevoerd worden samen met de infrastructuurwerken in deze zone. We nemen ook preventiemaatregelen om de bodem in de toekomst beter te beschermen.

3. Chemische oxidatie als redmiddel

Op het terrein rond gebouw 212 bevindt zich een historische verontreiniging met o.a. minerale olie in de bodem en in het grondwater. In 2016 werd de kern van de verontreinig al integraal uitgegraven.

Voor de behandeling van de resterende vervuiling, hebben we een pilootproject opgestart dat werkt op basis van biologische afbraak. Die methode bleek echter onvoldoende gechloreerde koolwaterstoffen af te breken.

Een tweede piloottest, op basis van chemische oxidatie, was wel succesvol. De concentraties van de verontreinigingen namen dan ook gevoelig af. Daarom besliste Brussels Airport deze techniek in te zetten voor de sanering van de resterende verontreiniging.

Hoe werkt chemische oxidatie?

  • Een oxidant, bestaande uit ozon en peroxide, wordt tot diep in de verontreinigde zone geblazen.
  • De oxidant verspreidt zich en breekt de lange koolstofketens af tot onschadelijke producten die reeds van nature in de bodem voorkomen.

4. Nieuws grondafhandelingsgebied reinigen

Het braakliggende terrein naast standplaats 9 wordt binnenkort ingezet als zone voor grondafhandelingsmateriaal. Tijdens het afgraven van het terrein vonden we een historische stortplaats. Het afval bestaat uit kalkslib, gemengd met rest- en gevaarlijk afval. Het kalkslib is vermoedelijk een bijproduct van de chemische fabriek die in deze zone stond in de jaren 60.

De werken werden meteen stilgelegd om de verontreiniging in kaart te brengen. Zodra we een correcte afvoer vinden voor het afval, en het bodemonderzoek klaar is, hervatten de werken. Omdat de verontreiniging verder gaat dan de actuele projectzone, starten we bovendien een nieuw bodemsaneringsproject op. Het afval zal afgevoerd worden naar een stortplaats van Indaver

We use cookies on our site. By using the website you agree with this.

X