0:00 / 0:00

Juli 2018

Sensibilisatie-
campagne Afrikapassagiers

De import van verboden voedsel uit Afrika blijft toenemen

  • Afval
 

In 2017 werd zo’n 31 ton dierlijk afval en lekkende bagage in beslag genomen en vernietigd. De oorzaak van deze toename? Verwarring over de wetgeving en culturele verschillen. Tijd voor actie: Brussels Airport organiseerde in 2017 een studie om in 2018 een impactvolle sensibilisatiecampagne te lanceren.

De oorzaak vaststellen

Om een succesvolle sensibiliseringscampagne op te zetten, heb je diepgaand inzicht nodig in je doelgroep – dat lijkt logisch. Maar het is niet altijd even eenvoudig om die doelgroep te doorgronden. Waarom brengen Afrikapassagiers verboden voedsel mee naar België?

Om een volledig antwoord te kunnen bieden op de onderzoeksvraag, deden we een literatuurstudie en een enquête op de luchthaven, in de Matongéwijk en in het Museum voor Natuurwetenschappen. Daarnaast organiseerden we twee focusgroepen met Afrikareizigers om dieper in te gaan op de motivatie om voedsel mee te brengen en om te onderzoeken welke communicatiemiddelen het beste zouden werken.

Economische en culturele drijfveer

Onderzoek wijst uit dat verwarring en misinformatie aan de basis liggen van de groeiende import van verboden voedingswaren. Een reden daarvoor is het verschil in wetgeving tussen Afrika en Europa. Daarnaast wordt de bagage ook niet altijd even streng gecontroleerd in Afrikaanse landen. De reizigers die wel op de hoogte zijn van de wetgeving, nemen vaak tóch het risico omdat de douane maar een beperkt aantal passagiers kan controleren.

Lokaal voedsel delen met vrienden en familie om onze cultuur te bewaren.

Toch is de import niet altijd economisch gemotiveerd. Veel Afrikareizigers voelen een sterke emotionele band met hun land van herkomst en willen die culturele beleving delen met hun vrienden en familie door voedsel uit te delen. Uit het onderzoek blijkt dat die wens leeft bij reizigers van alle geslachten, leeftijden, opleidingsniveaus en nationaliteiten.

Potentieel schadelijke gevolgen

Waarom is het zo cruciaal om de import van verboden voedsel aan banden te leggen? Eerst en vooral is er een gevaar op besmetting met ziektes. Ook de bescherming van bedreigde diersoorten is een motivatie om de vleeshandel strenger te controleren.

Daarnaast kunnen ook medepassagiers hun bagage verliezen als lekken van andere bagage op hun koffer terechtkomen.

Om al die redenen, en meer, verbiedt de Europese wetgeving het invoeren van bepaalde vis- en vleessoorten. Als de douane toch verboden voedselwaar ontdekt, worden deze producten afgenomen en vernietigd.

Lancering campagne: 2018

Het onderzoek naar het gedrag van de Afrikapassagiers zal dienen als basis voor een uitvoerige sensibiliseringscampagne in 2018.

Reizigers van en naar Afrika zullen zowel op de luchthaven als online gesensibiliseerd worden over wat ze al dan niet mogen meebrengen naar België. Bovendien zullen de douane en het personeel van Brussels Airlines opleidingen krijgen om sneller en efficiënter te kunnen ingrijpen.

We use cookies on our site. By using the website you agree with this.

X