0:00 / 0:00

November 2018

Biodiversiteit op de luchthaven

No big deal, denk je?
Integendeel: a very Green Deal!

  • Biodiversiteit

Hiermee bewijzen we opnieuw dat BAC een werkelijk toekomstgerichte en duurzame bedrijfsvisie hanteert

500 hectare

De komende 3 jaar zal Brussels Airport bijkomende inspanningen leveren om de biodiversiteit op de luchthaventerreinen te verhogen. Daartoe ondertekende Christel Vandenhouten (Head of Sustainable Development) een vrijwillige overeenkomst tussen Brussels Airport Company en de Vlaamse Overheid.

Foto van Christen Vandenhouten

Christel Vandenhouten
Head of Sustainable Development

Meer specifiek gaat het om de “Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit”, een vergroeningsproject op initiatief van minister Joke Schauvliege. Tegen september 2021 ambiëren 110 bedrijven in Vlaanderen zich te engageren voor meer natuurvriendelijk bedrijfsgroen. Dit moet bijdragen tot een gezondere omgevingskwaliteit en bijgevolg het welzijn van alle werknemers en buurtbewoners.

‘Hiermee bewijzen we opnieuw dat BAC een werkelijk toekomstgerichte en duurzame bedrijfsvisie hanteert,’ aldus een trotse Christel. ‘De komende jaren verbinden we ons ertoe om de biodiversiteit op de luchthaven gestaag te verhogen.

Momenteel is 500 hectare van de totale oppervlakte (1.245 hectare) op de luchthaven onbebouwd. Richtlijnen inzake groenbeheer worden momenteel opgesteld, rekening houdend met de veiligheidsbepalingen omtrent het luchtverkeer. Dit zal resulteren in een stapsgewijs en meetbaar actieplan, op maat van de luchthaven.

Brussels Airport onderneemt al tal van initiatieven inzake milieubewustzijn, waaronder het onderhouden van een bijenpopulatie, het opmaken van een bosbeheerplan, de samenwerking met Natuurpunt, enz.

Logo Green Deal horizontal

We use cookies on our site. By using the website you agree with this.

X