0:00 / 0:00

Juni 2019

Brussels Airport ambieert om tegen 2050 geen CO2 meer uit te stoten

  • emissies
Image of Airport Carbon Accredited

Op 26 juni 2019 ondertekende Brussels Airport de resolutie van luchthavenorganisatie ACI Europe om ten laatste tegen 2050 haar eigen netto CO2-uitstoot tot nul te herleiden en dus een 'net zero carbon airport' te zijn.

Brussels Airport behaalde al zes jaar op rij Airport Carbon Accreditation niveau 3, en heeft in 2018 het hoogst haalbare niveau bereikt: niveau 3+, of volledige CO2-neutraliteit van onze eigen emissies (scope 1 en 2). Die kregen we omdat we onze CO2-uitstoot al fors gereduceerd hebben en de restuitstoot compenseren o.a. via carbon off-setting-projecten om de ontbossing in Afrika tegen te gaan. Het gaat om emissies van scope 1 en 2.

  • Scope 1: bedrijfsvoertuigen, energieopwekking, afval en waterzuiveringsinstallaties.

  • Scope 2: aangekochte energie.

En nu gaan we, samen met 193 andere luchthavens uit 23 landen, nog een stap verder. We willen nog vóór 2050 een netto nul-uitstoot bereiken! Hiermee dragen we als sector ons steentje bij om opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden te houden zoals afgesproken in het Akkoord van Parijs.

"Het is de hoogste tijd om als industrie en als individuele speler de volgende stap te zetten en te gaan voor een netto nul-uitstoot zonder off-setting."

Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company.

De NetZeroCarbon2050 resolutie is een van de pijlers van de duurzaamheidsstrategie die ACI Europe heeft voorgesteld op haar Jaarlijkse Congres. Brussels Airport was een van de luchthavens die deel uitmaakten van het kernteam dat de duurzaamheidsstrategie van ACI Europe heeft uitgeschreven.

Image of Brussels Airport the heart of europe

Deze is net als de duurzaamheidsstrategie van Brussels Airport Company gebaseerd op de 17 Duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

"Luchthavens vormen een belangrijk economisch ecosysteem in de maatschappij. Naast het beperken van de milieu-impact van onze activiteiten moeten we mee zorgen voor positieve vooruitgang op bijvoorbeeld mobiliteit, welvaart, duurzame jobs en diversiteit", gaat Arnaud Feist verder.

Brussels Airport Company heeft binnen haar duurzaamheidsstrategie 5 werkvelden geïdentificeerd waarbinnen op korte termijn een grote vooruitgang geboekt kan worden:

Image of cloud with sound

Verminderen van grondgeluid en verbeteren van lokale luchtkwaliteit

Image of recycle bag

Verminderen van afval

Bouwen van duurzame infrastructuur

Image of cloud with sound
Image of recycle bag

Meer diversiteit
op de werkvloer

Image of recycle bag

Verbeteren van de modal split

We use cookies on our site. By using the website you agree with this.

X