0:00 / 0:00

Januari 2020

Brussels Airport investeert in de verdere verbetering van de waterkwaliteit

  • Water

Een investering van €5 miljoen

Image of coins

In de winter gebeurt het regelmatig dat vliegtuigen voor vertrek ijsvrij gemaakt moeten worden. Ijsvorming op de vleugels en romp van een vliegtuig heeft niet alleen een negatief effect op de prestaties van het vliegtuig en bijgevolg op het brandstofverbruik, het is ronduit gevaarlijk. Om de vliegtuigen ijsvrij te maken en ijsvorming te voorkomen, spuit de handler de romp en vleugels van het vliegtuig voor vertrek in met een de-icingvloeistof op basis van glycol. Het afvalwater van de de-icingoperaties wordt opgevangen en gezuiverd om het leven in de omliggende beken te beschermen. Want hoewel glycol op zich niet schadelijk is, onttrekt het voor de afbraak zuurstof aan het oppervlaktewater wat nadelig is voor de fauna en flora.

Een complex project

Omdat ontijzelen aan de gate een tijdrovend proces is, wil Brussels Airport zoveel mogelijk passagiersvliegtuigen centraal ontijzelen. Dat kan op drie platformen waar de vliegtuigen om beurt behandeld worden voor ze naar de startbaan taxiën. Cargovliegtuigen worden bij voorkeur op hun stand op apron 9 ijsvrij gemaakt.

Image of map

Platform M op de kop van pier A en platform 3 South waren al rechtstreeks met het waterzuiveringsstation verbonden. Tot voor kort werd het de-icingwater van platform W ter plaatse opgevangen in ondergrondse reservoirs en daarna met tankwagens naar de waterzuiveringsinstallatie gebracht om gezuiverd te worden. Op apron 9 waren nog geen voorzieningen om het de-icingwater op te vangen. Om maximaal te vermijden dat met glycol belast regenwater in de omliggende beken terechtkomt, besliste Brussels Airport Company om ook platform W en apron 9 rechtstreeks te verbinden met de waterzuiveringsinstallatie. Een project waarvoor Brussels Airport Company meer dan 5 miljoen euro uittrok.

Het werd een complex project, niet alleen omwille van de omvang ervan maar vooral ook omdat de werkzaamheden plaatsvonden in de kritieke zones van de luchthaven.

De aanleg van de leidingen naar het waterzuiveringsstation ging gepaard met de bouw van gigantische pompputten en vereiste gestuurde boringen over lange afstand. Zo moest om platform W met het zuiveringsstation te verbinden een leiding gelegd worden van meer dan 3 kilometer. Dat komt omdat de leiding om de startbanen heen moest lopen in plaats van eronderdoor. Een optie die werd onderzocht maar operationeel niet haalbaar bleek.

Image sidenote

Selectieve afvoer

Tijdens het de-icingseizoen worden op het water dat van deze platformen afvloeit, continu metingen uitgevoerd.

Daartoe werden in de collectoren meettoestellen geplaatst die de totale hoeveelheid organische koolstof (Total Organic Carbon) meten. Water dat vervuild is, wordt naar de waterzuiveringsinstallatie gestuurd. Niet-vervuild water gaat via de regenwaterafvoer naar het wachtbekken vanwaar het naar de beek stroomt.

Om het de-icingwater van platform W en apron 9 te kunnen bufferen, werd de waterzuiveringsinstallatie van Brussels Airport uitgebreid met twee grotere buffertanks, een voor zwaar vervuild en een voor minder vervuild water. De bestaande buffertank zal worden gebruikt voor de opvang van sanitair afvalwater. Er werd ook een bijkomende sanitaire leiding vanuit de terminal aangelegd; die zorgt ervoor dat de waterzuiveringsinstallatie klaar is om de toekomstige, grotere sanitaire afvalwaterstromen te verwerken.

Uniek in de wereld

In de zomer wordt de glycol ingezet in de zuivering van het afvalwater. Omdat de glycol als koolstofbron in het biologische proces werkt, moeten we minder chemicaliën gebruiken.

Het feit dat Brussels Airport tijdens het de-icingseizoen het water dat afvloeit opvangt, er continu de kwaliteit van meet en het verontreinigde water zelf zuivert in haar eigen waterzuiveringsstation is vrijwel uniek in de wereld. Daarmee bevestigt Brussels Airport Company haar voortrekkersrol in duurzaam luchthavenbeheer.

Efficiënt ontijzelen

De drie ontijzelingsplatformen liggen verspreid over de luchthaven. Welke platformen gebruikt worden, is afhankelijk van welke banen in gebruik zijn.

Image of a map
Letter M

Platform M (Mike)

Is het kleinste platform. Hier kan 1 NB- of WB-vliegtuig ijsvrij gemaakt worden. Dit platform bevindt zich op de kop van Pier A.

Letter W

Platform W (Whisky)

Wordt gebruikt wanneer baan 01/19 niet in gebruik is. Whisky biedt plaats aan 2 kleinere toestellen (narrow bodies of NB) of 1 jumbojet (wide body of WB). Het heeft ook de kortste taxitijden. Platform W wordt nooit in combinatie met platform S gebruikt.

Letter S

Platform 3 South

Wordt tijdens de winter gebruikt voor de-icingoperaties wanneer baan 07R in gebruik is. Het betreft drie stands op apron 3 met name stands 326(NB) - 328 (WB) - 330(NB) die de rest van het jaar dienen voor de gewone afhandeling van vliegtuigen of als wasstand.

Platform M (Mike)

Is het kleinste platform. Hier kan 1 NB- of WB-vliegtuig ijsvrij gemaakt worden. Dit platform bevindt zich op de kop van Pier A.

Platform W (Whisky)

wordt gebruikt wanneer baan 01/19 niet in gebruik is. Whisky biedt plaats aan 2 kleinere toestellen (narrow bodies of NB) of 1 jumbojet (wide body of WB). Het heeft ook de kortste taxitijden. Platform W wordt nooit in combinatie met platform S gebruikt.

Platform 3 South

Wordt tijdens de winter gebruikt voor de-icingoperaties wanneer baan 07R in gebruik is. Het betreft drie stands op apron 3 met name stands 326(NB) - 328 (WB) - 330(NB) die de rest van het jaar dienen voor de gewone afhandeling van vliegtuigen of als wasstand.

 
 

11 nieuwe
de-icingtrucks

Image of de-icing truck

Om ervoor te zorgen dat alles vlot verloopt, kocht Brussels Airport Company elf de-icingtrucks die ter beschikking van de handlers worden gesteld. De trucks kunnen rijden en sproeien tegelijkertijd. Bovendien kunnen ze het product zelf in de juiste verhouding mixen, afhankelijk van de ernst van de ijsvorming en de weersvoorspellingen.

De voordelen van deze gecentraliseerde aanpak zijn legio: het beschikbare materiaal kan veel efficiënter ingezet worden, door de kortere taxitijden is er minder product nodig om de toestellen ijsvrij te houden tot ze opstijgen en er is de enorme tijdswinst. Een vliegtuig ijsvrij maken aan de gate duurt namelijk gemiddeld zowat 20 minuten, terwijl dat bij centrale de-icing daalt tot gemiddeld 5 minuten.

We use cookies on our site. By using the website you agree with this.

X