0:00 / 0:00

Juli 2018

Een volledig nieuw wagenpark op CNG tegen 2025

60 nieuwe dienstvoertuigen op aardgas

  • Emissies
  • Mobiliteit

Brussels Airport beschikt over zo’n 250 dienstwagens – aangevuld door een honderdtal speciale voertuigen zoals brandweerwagens en sneeuwruimers. Sinds 2015 worden alle dienstwagens centraal beheerd op de dienst Vehicle Maintenance Services (VMS). Op datzelfde moment werd ook beslist om het wagenpark grondig te vernieuwen en milieuvriendelijker te maken.

De luchthaven engageerde zich dan ook om op korte termijn haar dienstvoertuigen te vervangen door modellen die rijden op aardgas. Tegen 2025 moeten alle 250 dienstwagens op CNG rijden. Goed voor minder CO2, minder fijn stof en minder grondgeluid.

cng

6 weetjes over rijden op aardgas


CNG versus LPG versus LNG
Compressed Natural Gas is lichter dan lucht en blijft dus niet hangen bij een lek, in tegenstelling tot Liquid Petrol Gas – een restproduct van de klassieke brandstofproductie. Liquid Natural Gas is dan weer vloeibaar aardgas. LNG biedt een groter bereik, maar vraagt ook grotere tanks.

Internationale toevoer via Zeebrugge
CNG wordt geïmporteerd uit het buitenland en via 40.000 kilometer gasleidingen van Eandis en Infrax tot bij de tankstations geleid.

Verbluffende milieuprestaties
CNG-voertuigen stoten 95% minder fijn stof, 25% minder CO2 en 50% minder stikstof uit dan dieselvoertuigen.

Getest en goedgekeurd
Ondertussen produceren bijna alle grote automerken wagens met ingebouwde CNG-tanks. Eandis heeft een grondige analyse gedaan van de verschillende types CNG-voertuigen en die expertise gebruikt om gemeentelijke wagenparken te vernieuwen. Eandis heeft immers ervaring in het vergroenen van het wagenpark van steden en gemeenten.

85 CNG-tankstations in Vlaanderen
Het doel van de Vlaamse regering is om er zo snel mogelijk 300 te hebben, 1 in elke gemeente.

Meer dan voldoende bereik
Met een volle tank CNG rijd je gemiddeld tussen de 350 en 500 kilometer. Op Brussels Airport betekent dat 1 of 2 keer tanken per week.

CNG als opstap naar elektrisch rijden

De beslissing van Brussels Airport voor CNG is gebaseerd op een diepgaande studie van het huidige wagenpark en het rijgedrag op de luchthaven. Laurens Hermans, Head Of Outside Infrastructure van Brussels Airport legt uit: “Wij hebben ons laten bijstaan door Eandis. Zij hebben een voorstudie gedaan op basis van het typische gebruik op de luchthaven. De conclusie? CNG zet de beste prestaties neer qua kost en milieuprestaties. Elektrisch rijden lijkt voor iedereen de toekomst, maar dat is vandaag nog niet haalbaar. CNG is de ideale transitiebrandstof.”

CNG is de ideale transitiebrandstof

Laurens Hermans,
Head of Outside Infrastructure

Laurens: “Het is wel degelijk de bedoeling om alle dienstvoertuigen op termijn te vervangen. Vandaag hebben we er al 32 en we hebben er nog eens 27 besteld. En omdat CNG een veilige brandstof is, mogen de auto’s zowel airside als landside rijden.

Dries Dennequin, Productontwikkelaar van Eandis, duidt hun aanbeveling: “In essentie was het een rationalisatie van het wagenpark. Wij hebben bestudeerd welke voertuigen het vaakst werden gebruikt, hoe ver ze gemiddeld reden en welke auto’s aan de kant bleven staan. Al die factoren leidden ons naar CNG. Bovendien is de kleine meerprijs van een CNG-voertuig binnen het jaar terugverdiend dankzij de zeer lage brandstofprijs.

Autodelen op de luchthaven

Het grootste deel van de dienstwagens op Brussels Airport is toegewezen aan specifieke departementen, maar er zijn ook 7 CNG-poolwagens. Die voertuigen worden gebruikt door de medewerkers om zich tussen de verschillende gebouwen en sites van Brussels Airport te verplaatsen. Het gebruik van de poolwagens is bovendien erg efficiënt. Hoe we dat weten? De wagens staan nooit meer dagenlang stil op onze parking.

Laurens: “Elke medewerker kan een rit aanvragen bij VMS via de handige app. Je reserveert een poolauto met je smartphone, swipet je keycard over de deur en je kan vertrekken. Tanken doe je gewoon met je personeelsbadge. Handig, toch?“

Dries: “We merken dat CNG-wagens veel sneller aanvaard worden bij gebruikers dan elektrische voertuigen. Het voelt helemaal hetzelfde als een normale wagen, hoewel ze een stuk stiller zijn en de koffer een tikkeltje kleiner is.”

Gespecialiseerde CNG-infrastructuur

Tanken met een CNG-voertuig gaat net zo snel als met een klassieke auto. Helaas zijn er vandaag nog te weinig CNG-tankstations om zorgeloos rond te rijden. Daarom besliste Brussels Airport zelf een CNG-tankstation te bouwen, vlakbij de personeelsparking P58 “Korenberg”. Laurens: “Het commerciële CNG-aanbod ligt te ver van de luchthaven om operationeel interessant te zijn. We kozen er dan ook voor om zelf een fast fill unit te installeren.

“Het CNG-tankstation is nog niet toegankelijk voor het publiek,” legt Laurens uit. “Er komen binnenkort twee nieuwe CNG-tankstations op de luchthaven – een met LNG en CNG op Brucargo en de andere komt later elders. Beide zullen uitgebaat worden door een privatieve speler.”

Dries: “Dat zou een bijzonder populair tankstation kunnen worden. De vraag naar CNG blijft stijgen, ook bij particulieren. We hebben al heel wat vragen gekregen over het CNG-station aan personeelsparking Korenberg van partners, particulieren en afhandelaars.”

We use cookies on our site. By using the website you agree with this.

X