0:00 / 0:00

Januari 2019

Gecertifieerd duurzaam bouwen in Brussels Airport

Gateway en Passport

  • energie

Passport en Gateway, de twee nieuwe kantoorgebouwen op Brussels Airport, beschikken over een BREEAM-certificaat – respectievelijk met de quotering “very good” en “excellent”. Dit internationaal erkende label waarborgt de duurzaamheid van gebouwen aan de hand van concreet meetbare parameters. Op deze manier garandeert vastgoedontwikkelaar Codic de best mogelijke milieuprestaties van beide projecten.

Onze luchthaven is in volle expansie, de uitbouw van het Airport Business District is daar een duidelijk voorbeeld van. Bij de creatie van de twee kantoorgebouwen Passport en Gateway werd door vastgoedontwikkelaar Codic gezocht naar duurzame oplossingen. Een milieudoorlichting via BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) stelde de specifieke troeven vast, zodat deze maximaal gestroomlijnd konden worden.

Potentieel ten volle benutten

Duurzaamheid behelst zoveel meer dan louter aandacht voor bedrijfsgroen. De BREEAM-methode identificeert de cruciale parameters die samen de algemene milieuprestatie van een gebouw bepalen. In het geval van Gateway en Passport werd vooral ingezet op:

  • Mobiliteit: het aanbod van openbaar vervoer en het fietsnetwerk dringen het individueel autogebruik terug.

  • Zuinig grondgebruik: de concentratie van kantoorgebouwen optimaliseert de bouwdichtheid.

  • Energie-efficiëntie: de nieuwe kantoorgebouwen zijn aangesloten op het centraal verwarmingsnetwerk van de luchthaven.

  • Bouwmateriaal: de betonnen structuur van het voormalig luchthavengebouw werd grotendeels hergebruikt voor het Gateway gebouw.

  • Kwalitatieve werkomgeving: werknemers kunnen in de luchthaven terecht voor diensten en winkels. De kantoorruimtes beantwoorden aan de hoge Europese normen inzake akoestisch comfort.

Brussels Airport zoekt steeds naar zo duurzaam mogelijke oplossingen. Dergelijk initiatief wordt dus ten volle toegejuicht!

Bron: Nicolas Goubau, Architect, Senior Advisor duurzaamheid @ B4F (Building for the Future).

We use cookies on our site. By using the website you agree with this.

X