0:00 / 0:00

November 2019

Huist er een Hoefijzerneus op Brussels Airport?

  • biodiversiteit
Image of hoefijzerneus

Je associeert ze niet meteen met een luchthaven, maar in de omgeving van Brussels Airport zijn van valavond tot het ochtendschemer heel wat vleermuizen actief. Wat trekt die vleermuizen zo aan rond de luchthaven? Insecten! En die vinden ze in grote hoeveelheden aan het grote wachtbekken op cargo en bij de open gracht aan het iets verderop gelegen golfterrein.

In de zomer van 2018 deed Natuurpunt een eerste inventarisatieronde in het gebied door middel van vleermuisdetectoren op strategische locaties. Daaruit bleek dat de terreinen van de Brabantse Golf, de open gracht en het wachtbekken een prima foerageergebied vormen voor minstens vier vleermuizensoorten.

Image of region bats

Dat de Gewone dwergvleermuis het meest aangetroffen werd, is geen verrassing. Deze dwergvleermuis is dan ook de meest voorkomende vleermuizensoort in ons land. Overdag verstopt ze zich in huizen, maar zodra het duister valt, vliegt ze rond waar wat begroeiing is op zoek naar insecten.

Ook waar water is – en dan vooral aan het wachtbekken – vind je veel Gewone dwergvleermuizen. Ook andere vleermuizensoorten zijn daar actief.

In de donkerste uren van de nacht verlaat de Rosse vleermuis het toneel om plaats te ruimen voor de Ruige dwergvleermuis en de Watervleermuis. Ruige dwergvleermuizen zijn gespecialiseerd in kleinere insecten zoals muggen, die zij bij voorkeur bijeenzoeken aan weinig verlichte oevers van zuivere waterpartijen, omgeven door vegetatie. Watervleermuizen daarentegen scheren vlak boven het wateroppervlak zelf, en happen daar de laagvliegende insecten weg.

Tijdens het inventarisatieonderzoek werden ook geluiden waargenomen van een niet-geïdentificeerde kleine vleermuizensoort. Mogelijk gaat het om de Kleine hoefijzerneus. Deze vleermuis is met een lengte van 3,5 tot 4,5 centimeter een van de kleinste vleermuissoorten van Europa. Toen er in juni 2019 eentje werd waargenomen in het Floordambos dat grenst aan De Brabantse Golf, was dat groot nieuws! Het was namelijk al bijna 45 jaar geleden dat er nog een Kleine hoefijzerneus werd gespot in Vlaanderen.

Vleermuizen zijn overigens niet het gehele jaar actief. In het winterhalfjaar vinden ze immers geen voedsel, en dan kruipen de vleermuizen weg in een overwinteringsplaatsje – wachtend op de warme lente en een aanvoer van verse insecten.

We use cookies on our site. By using the website you agree with this.

X