0:00 / 0:00

Oktober 2019

Mobiliteitsbeurs voor de luchthaven-gemeenschap

  • Mobiliteit
Icon of modal split in 2040 modal split
in 2040
Image of group logos

Nooit eerder stond mobiliteit zo hoog op de agenda. De wegen rond de grote steden slibben steeds vaker dicht wat een negatieve impact heeft op de bereikbaarheid van onze belangrijke economische centra.

Als een van de grootste werkgelegenheidspolen in België, wil Brussels Airport meewerken aan duurzame mobiliteitsoplossingen voor de bredere regio. Een van de doelstellingen in de duurzaamheidsstrategie voor de luchthaven is het verbeteren van de modal split. In 2018 kwam 30 % van alle passagiers en werknemers met het openbaar vervoer, de fiets of te voet naar de luchthaven.

Dat aandeel willen we tegen 2040 graag optrekken naar maar liefst 50 %.

Onbekend maakt onbemind

Daarom organiseerden we op 20 september 2019 in het kader van de Week van de Mobiliteit een mobiliteitsbeurs specifiek gericht op werknemers, partners en buren van de luchthaven om hen vertrouwd te maken met de alternatieven voor de privéauto. Want onbekend maakt onbemind.

Mobiliteitsoplossingen op maat

Openbaarvervoerbedrijven De Lijn en NMBS tekenden present. De Lijn stelde onder meer de nieuwe Ringtrambus voor die vanaf december het noorden van Brussel met de luchthaven zal verbinden. NMBS zette haar S-netwerk rond Brussel in de spotlights alsook de voor werknemers interessante abonnementsformules. Skipr en Olympus Mobility kwamen hun mobiliteitsapps voorstellen, die het supermakkelijk maken om je multi- en intermodaal te verplaatsen. Velo, BiketoWork en o2o kwamen het gebruik van de fiets voor woon-werkverplaatsingen promoten, terwijl Poppy en DriveNow de voordelen van de deelauto kwamen toelichten. Office on Wheels kwam met een heuse kantoorbus die je pendeltijd meteen omzet in werktijd. Wij van Brussels Airport maakten van de gelegenheid gebruik om onze elektrische bus voor passagiersvervoer op het tarmac voor te stellen, een van de vele manieren waarop wij zelf concrete invulling geven aan onze ambities op het vlak van duurzame ontwikkeling.

De Mobilty Marketplace kon op heel wat belangstelling rekenen. Hopelijk hebben de standhouders veel werkgevers en werknemers kunnen overtuigen en zien we het aandeel van de auto in het pendelverkeer naar de luchthaven significant afnemen.

Onze naam mag dan wel Brussels Airport zijn, we zijn eigenlijk meer een intermodale hub dan een luchthaven. Naast de 70.000 vliegtuigpassagiers die we elke dag mogen verwelkomen, ontvangen we ook duizenden pendelaars die gebruik maken van het brede aanbod aan openbaar vervoer op de luchthaven.

Arnaud Feist, CEO Brussels Airport Company.

Image of video

We use cookies on our site. By using the website you agree with this.

X