0:00 / 0:00

November 2018

Nieuw pompstation

gescheiden afvoer regenwater en verwerking afvalwater door Aquafin

  • water

Met dit nieuwe rioolsysteem zijn we niet alleen conform alle wettelijke normen, maar blijven we vooral ook future proof.

Evren Ünlü,
Project Manager Landside Works & Servitudes
1.165 meter
ondergrondse leidingen

Sinds september is in de noordzone van de luchthaven een drukrioolsysteem in gebruik. Hiermee wordt het afval- en regenwater voortaan gescheiden afgevoerd van de luchthaven. Het betreft één van de laatste zones op het luchthaventerrein waar het water nog niet gescheiden werd afgevoerd.

Het regenwater gaat rechtstreeks naar het wachtbekken van de Cargozone, na een passage langs een olie-afscheider. Van daaruit gaat het naar de Barebeek.

Het afvalwater passeert langs de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin te Boekt (in Steenokkerzeel), aan de grens met Perk.

Aparte circuits voor regen- en afvalwater

Meer concreet omvat deze infrastructurele ingreep de installatie van een nieuw pompstation, nabij gebouw 133 (de garage van Vehicle Maintenance Services) en de aanleg van 1.165 meter ondergrondse leidingen. Gezien de verschillende diepten van de bestaande rioleringsbuizen stroomt het water niet op natuurlijke of gravitaire wijze naar zijn bestemming. Vandaar de introductie van een pompstation. Vier pompen verdeeld over twee putten stuwen het water voort in gescheiden circuits.

120 liter per seconde

“Bijkomend voordeel van dit pompstation is dat we alles continu kunnen opvolgen, elk probleem is meteen zichtbaar. Ook kunnen we een relatief kleine diameter van leidingen gebruiken, waardoor we plaats in de bodem besparen en minder grond moeten afvoeren,” verduidelijkt Evren Ünlü, Project Manager Landside Works & Servitudes. “De pompcapaciteit voor het afvalwater bedraagt 5 liter per seconde, voor regenwater 120 liter per seconde.”

Naburige gemeenten ontlasten

Voorheen werd alle water van de noordzone ongescheiden en ongezuiverd afgevoerd naar het rioleringssysteem van Melsbroek.

“Met dit nieuwe rioolsysteem zijn we niet alleen conform alle wettelijke normen, maar blijven we vooral ook future proof,” aldus Evren.

“Er zijn extra aansluitingen voorzien voor toekomstige bedrijven.”

Volledig gescheiden rioolsysteem

Deze infrastructurele ingreep past binnen het milieu- en duurzaamheidsbeleid van de luchthaven. Momenteel beschikken we zo goed als volledig over een gescheiden rioleringssysteem. Het sanitair afvalwater dat gescheiden wordt opgevangen, wordt afgevoerd naar ons eigen waterzuiveringsstation of naar een waterzuiveringsstation van Aquafin.

We use cookies on our site. By using the website you agree with this.

X