0:00 / 0:00

November 2018

Onkruid op de luchthaven

een netelige kwestie

  • biodiversiteit

Iedereen kent wel de uitdrukking ‘onkruid vergaat niet’. Toch doen we op de luchthaven ons uiterste best om ongewenste vegetatie in te perken op cruciale locaties. Want zeg nu zelf: een landingsbaan vol opschietende distels, het zou geen geruststellend beeld zijn.

In ons onkruidbeleid willen we zo min mogelijk herbiciden gebruiken – de wetgeving hierrond wordt ook almaar strenger. Momenteel worden enkel herbiciden toegestaan voor vegetatie langs de landingsbanen (bv. aan de signalisatieborden of -lijnen, zwerfvuilnetten), alsook langs de omheining rond de luchthaven.

Ondertussen zoeken we continu naar alternatieve oplossingen. Zo wordt nu onder andere de omheining aan de ringweg aangepast. Vanuit veiligheidsopzicht is het belangrijk dat de omheining onkruidvrij blijft, om tijdig eventuele gaten of zwakke plekken op te merken.

Concreet plaatsen we de omheining op een betonnen sokkel, waardoor onkruid niet langer tegen de draad opgroeit. Ook rijden zeer regelmatig borstelwagens op de luchthaven rond om pril onkruid geen kans te geven zich te vermenigvuldigen.

Daarnaast integreren we bij nieuwe verhardingen – waar mogelijk – ronde boorden (dus zonder hoeken). Verder worden paalgaten opgevuld, en goten worden zodanig aangelegd dat ze gemakkelijk te reinigen zijn. Je merkt het: we steken volop de handen uit de mouwen om herbicidenvrij onkruid tegen te gaan op de luchthaven.

We use cookies on our site. By using the website you agree with this.

X