0:00 / 0:00

Juni 2019

Schapen onderhouden geluidsberm

  • Biodiversiteit

In juni 2019 graasden een honderdtal schapen op de steile helling van de geluidswal tussen Brussels Airport en Steenokkerzeel-dorp. Niet alleen leuk om naar te kijken maar vooral veel beter voor de biodiversiteit.

Tot voor kort beperkte het onderhoud van de geluidsberm zich tot vier maaibeurten per jaar waarbij het maaisel werd achtergelaten om ter plaatse te composteren. Dat leidde tot een vrij eenzijdige vegetatie van ruwe grassen waar vlinders en bijen weinig aan hebben.

Om voor hen een interessanter biotoop te creëren, werd beslist het roer om te gooien. Voortaan houden we het bij twee maaibeurten per jaar mét afvoer van het maaisel waardoor de bodem verschraalt. Tussendoor worden schapen ingezet om de grassen kort af te grazen zodat ook andere planten kans krijgen zich te ontwikkelen.

De nieuwe aanpak moet ervoor zorgen dat er binnen een termijn van zeven tot acht jaar een soortenrijk en hoogwaardig grasland ontstaat met een grote verscheidenheid aan nectar- en stuifmeelbronnen. Zo wordt de geluidsberm een hot-spot van waaruit gezonde populaties vlinders en bijen de omliggende gebieden kunnen koloniseren om ook daar hun werk als bestuiver te gaan doen.

Momenteel onderzoeken we of nog andere delen van de luchthaven buiten de beveiligde zone in aanmerking komen voor begrazing met schapen.

Om voldoende schapen te kunnen inzetten, sloot Brussels Airport Company een overeenkomst met schapen- en geitenboer Brecht Laukens van het ecologisch adviesbureau Speckbosch die het nieuwe beheersplan mee vorm gaf.

Foto: Brecht Laukens en Stella het schaap

Image of video

We use cookies on our site. By using the website you agree with this.

X