0:00 / 0:00

Juli 2018

Streven naar C02- neutraliteit

Airport Carbon Accreditation niveau 3+ bereikt

 • Emissies

40% minder
C02 -uitstoot
tegen 2030

CO2-uitstoot verminderen is ons doel, ook in 2018. Dankzij investeringen in ons energiebeleid en de opstart van projecten met externe partners, zal Brussels Airport de emissies waarover hij controle heeft neutraliseren.

Airport Carbon Accreditation niveau 3+ bereikt

In 2030 zullen maar liefst 100 Europese luchthavens CO2-neutraal zijn. Dat kondigde de Europese luchthavensector aan tijdens de klimaatconferentie van Parijs. In juni 2018 hebben 34 van de 133 Europese luchthavens binnen het ACA programma, het Neutrality level behaald. Om de verschillende emissiebronnen efficiënt aan te pakken, worden ze systematisch opgedeeld in 3 categorieën:

 • Scope 1: bedrijfsvoertuigen, energieopwekking, afval en waterzuiveringsinstallaties.
 • Scope 2: aangekochte energie.
 • Scope 3: mobiliteit van de medewerkers, aangekochte materialen en emissies van externe partners.

De overkoepelende organisatie Airports Council International moedigt luchthavens aan om mee te doen met het Airport Carbon Accreditation-programma.

Het Airport Carbon Accreditation-programma steunt op twee strategische pijlers: de leden helpen om hun klimaatimpact te verminderen en om zich aan te passen aan klimaatveranderingen. Brussels Airport behaalde al 6 jaar op rij Airport Carbon Accreditation niveau 3, en heeft in 2018 het hoogst haalbare bereikt: niveau 3+, of volledige CO2-neutraliteit van zijn eigen emissies (scope 1 en 2).

1

CO2-balans opmaken
Om niveau 1 te behalen, moeten luchthavens de CO2-voetafdruk van de activiteiten die ze zelf onder controle hebben (scope 1 en 2) berekenen en laten verifiëren door een externe auditeur.

3

Partners betrekken
Niveau 3 verplicht luchthavens om ook de emissies die ze niet onder controle hebben (scope 3) te meten en een gemeenschappelijk beleid op te stellen. In de praktijk betekent dat nauw samenwerken met externe partners.

DE 4 NIVEAUS VAN HET AIRPORT CARBON ACCREDITATION-PROGRAMMA

2

CO2-uitstoot verlagen
Na het berekenen van de CO2-afdruk, moeten lucht­havens ook lokale, effectieve reductiemaatregelen imple­menteren – dat is de enige manier om Airport Carbon Accreditation niveau 2 te behalen.

3+

CO2-­neutraliteit bereiken
Om het begeerde certificaatniveau 3+ te behalen, moeten lucht­havens hun uitstoot verder verlagen en de restuitstoot van scope 1 en 2 compenseren, zodat ze binnen die scopes CO2-neutraal zijn.

Doelstelling in 2030 -40% CO2
Resultaat in 2017 -34% ten opzichte van 2010

Ons doel om CO2-neutraal te werken is bereikt. Om de restuitstoot van onze scope 1 en 2 emissies te compenseren – en het begeerde Airport Carbon Accreditation niveau 3+ te behalen – steunt Brussels Airport het klimaatproject Saving Trees in Oeganda.

Emissiebeleid met impact

Antoine Geerinckx en Eric Dierckx van CO2logic

In 2010 stelde Brussels Airport een ambitieus doel: zijn CO2-uitstoot met 20% verlagen tegen 2020. Omdat onze CO2-uitstoot al met 34% gedaald was in 2017, besloten we een nieuw streefdoel op te stellen: tegen 2030 de CO2-voetafdruk met 40% verkleinen in vergelijking met 2010. Hoe we dat aanpakken? Door het verbruik van fossiele brandstoffen zo veel mogelijk te beperken. We stimuleren ook de luchtvaartmaatschappijen die actief zijn op Brussels Airport om hun CO2-uitstoot te verlagen. En die maatregelen lonen, want in 2017 produceerden we maar liefst 8% minder CO2 dan in 2016.

We spraken over CO2-compensatie en Saving Trees met de oprichter en CEO van CO2logic, Antoine Geerinckx, en de Managing Director van zusterfirma Naturalogic, Eric Dierckx.

Lees hier het interview

Bomen redden in Oeganda

95% van de Oegandese bevolking gebruikt elke dag hout en houtskool om te koken. Het gevolg? De systematische ontbossing van het regenwoud. Het project Saving Trees gaat die ontbossing tegen door de afhankelijkheid van hout en houtskool te doorbreken. CO2logic produceert met de steun van Brussels Airport elk jaar duizenden energie-efficiënte bakovens in Oeganda om de lokale bevolking hout te helpen besparen. De kachels zijn 40 tot 50% efficiënter en besparen een gezin tot 75 euro per jaar – zo’n kwart van een gemiddeld jaarinkomen. Goed voor het milieu én de lokale economie, dus.

De impact van Saving Trees in Oeganda

 • +0 miljoen

  bomen gered
 • +0

  kachels in gebruik
 • +0

  ton houtskool bespaard
 • +0

  ton CO2 gereduceerd

Vrouwen krijgen meer vrije tijd

Een gezin bespaart tot € 75 per jaar, een kwart van een gemiddeld jaarinkomen

Een hele reeks co-benefits

Brussels Airport koos bewust voor een project dat meer doet dan CO2 besparen en bomen beschermen. Saving Trees verlaagt gevoelig de druk op vrouwen in Oeganda. Zij zijn vaak verantwoordelijk om hout te sprokkelen en eten te koken. Dankzij de efficiënte oventjes houden ze meer tijd en geld over voor de opvoeding en scholing van hun kinderen en andere verrijkende projecten. De moderne apparaten veroorzaken ook minder schadelijke gassen binnen de huizen en beschermen zo de gezondheid van het hele gezin. Op die manier helpen onze inspanningen een heleboel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (VN-doelstellingen): van armoedebestrijding en sociale gelijkheid tot de bescherming van biodiversiteit.

Duurzaam is niet meer duur. Energie besparen kan zelfs veel opbrengen.

Een hele reeks co-benefits

Antoine: “Wij helpen bedrijven hun ecologische impact te verkleinen. Dat doen we altijd in 4 stappen: eerst berekenen we de huidige CO2-voetafdruk, daarna proberen we lokaal de uitstoot te verminderen, dan helpen we bedrijven hun restuitstoot elders te compenseren en, ten slotte, helpen wij onze klanten hierrond correct te communiceren.”

Hoe berekenen jullie de CO2-voetafdruk van een onderneming?

Eric: “We gebruiken conversiefactoren die in lijn zijn met de laatste ISO-standaarden en het Greenhouse Gas Protocol. Zo zetten we alle broeikasgassen die een bedrijf uitstoot om naar CO2-equivalenten. Op die manier krijg je de klimaatimpact van alle mogelijke CO2 –bronnen (o.a. elektriciteitsgebruik en de verbranding van fossiele brandstoffen) in 1 vergelijkbaar cijfer.”
Antoine: “Dat laatste is tegenwoordig heel belangrijk. Omdat je alles in 1 eenheid kan samenvatten is ons werk toegankelijk en kan je eenvoudiger met teams van verschillende afdelingen samenwerken. Bovendien kunnen we aan een hoeveelheid CO2 ook een kostprijs verbinden. Op die manier helpen we ondernemingen snel en efficiënt prioriteiten stellen. Duurzaam is duur? Nu niet meer, want als je op de juiste plaats acties onderneemt kan energie besparen zelfs veel opbrengen.”

Wat doen jullie concreet voor Brussels Airport?

Antoine: “Brussels Airport berekende al vóór onze samenwerking zijn CO2-uitstoot en deed ook inspanningen om dat cijfer elk jaar te verlagen. De luchthaven contacteerde ons specifiek om te helpen bij de transitie van niveau 3 naar niveau 3+ binnen het Airport Carbon Accreditationprogramma. Die stap houdt in dat Brussels Airport zijn restuitstoot moet compenseren door elders klimaatprojecten te steunen. CO2-compensatie noemen we dat. In het geval van Brussels Airport gaat het om zo’n 18.174 ton CO2 voor het jaar 2016 – het equivalent van ruwweg 102 miljoen kilometer met de auto rijden.”

Wat voor klimaatprojecten leiden jullie?

Antoine: “De meeste van onze klimaatprojecten bevinden zich in ontwikkelingslanden omdat investeringen daar een groter effect hebben dan in Europa. In ontwikkelingslanden koken zo’n 3 miljard mensen nog op hout en houtskool. Dat verbruik werkt ontbossing in de hand.”
Eric: “Het regenwoud is cruciaal voor ons klimaat en de effecten van ontbossing merk je nu al bij lange droogtes in Zuid- Amerika en Afrika. Wij proberen die problemen te voorkomen.”
Antoine: “Wij verdelen energie-efficiënte oventjes en helpen de lokale bevolking 40 tot 50% hout en houtskool te besparen. Bovendien komt er bij het koken ook minder rook vrij – goed voor ieders gezondheid. Als je alleen bomen plant zonder het probleem aan de bron aan te pakken, gaan de mensen gewoon ergens anders kappen …”

Onze ovens verbruiken tot 50% minder hout.

Waarom zijn jullie vooral actief in Afrika?

Antoine: “In Afrika vind je helaas de minst ontwikkelde landen. De ontbossing ligt daar trouwens niet aan politieke onwil, maar aan armoede en een demografische groeispurt. De bevolking moet massaal hout verbranden om veilig voedsel te kunnen bereiden.”
Eric: “Het potentieel voor Afrika is gigantisch. In Europa zitten veel bedrijven al aan een soort plafond. Ze moeten duizenden euro’s betalen om 1 ton CO2 te kunnen besparen. In Afrika kan je voor datzelfde geld honderden tonnen CO2 besparen. Voor de natuur is een ton CO2 in Europa of in Afrika hetzelfde waard, want het heeft dezelfde impact op onze atmosfeer.”

Hoe managen jullie projecten op een ander continent?

Antoine: “Alles begint bij onze lokale contactpersonen. Voordat we een project opstarten, gaan we ter plaatse op zoek naar betrouwbare partners. Of zij vinden ons, want we hebben ondertussen al een stevige reputatie opgebouwd. Zij zijn vaak al bezig met kleinschalige klimaatprojecten. Wij helpen hen met de certificatie. Zo worden hun CO2-reducties officieel erkend en kunnen we betrouwbare garanties geven aan bedrijven. Meetbaar en controleerbaar – dat zijn onze basisprincipes.”
Eric: “We hebben 2 collega’s die elk jaar zo’n 3 keer naar Afrika reizen om lokaal projecten op te volgen. Je moet onze projecten in het echt zien om de volledige context te kunnen vatten.”
Antoine: “Voor onze oventjes werken we ook zo veel mogelijk samen met lokale ateliers en gebruiken we enkel lokale grondstoffen. Samen bouwen we aan een korte, sterke keten.”

Wat brengt de toekomst voor CO2logic?

Antoine: “Ons werk is nooit gedaan, want er zal altijd CO2-uitstoot zijn. CO2 kost geld voor de maatschappij en is een gevaar voor toekomstige generaties. Wij willen bedrijven helpen om die kost op zich te nemen, net zoals ze met hun winst of verlies doen. Logisch, toch?”

We use cookies on our site. By using the website you agree with this.

X