0:00 / 0:00Eén beleid, 8 thema's

Bodem

Brussels Airport werkt de historische bodemverontreiniging op de luchthaven weg. Het merendeel van de bodem, ongeveer 95%, is proper.

Energie

De luchthaven kiest voor minder energieverbruik en meer hernieuwbare energie. In vergelijking met 2010 verbruiken we ongeveer een tiende minder.

Energie

0%/m2

0%/m2

Mobiliteit

Brussels Airport moedigt duurzame mobiliteit aan. Dat betekent: meer openbaar vervoer, meer fietsen, meer duurzame wagens.

Afval

Van restaurantmedewerkers tot poetsploegen: in het afvalbeleid staat de actieve betrokkenheid van alle partners op de luchthaven centraal.

AFVAL

0%

0%

Emissies

Luchtkwaliteit en energiebeleid hangen nauw samen. Minder verbruik van fossiele brandstoffen leidt tot minder uitstoot. We leveren zelf veel inspanningen om ons energiebeleid te verbeteren. En we stimuleren de luchtvaartmaatschappijen ook om zelf maatregelen te nemen die hun impact op het milieu beperken.

CO2

0%

0%

Water

De luchthaven zuivert dagelijks het sanitaire afvalwater van ongeveer 65 000 passagiers en bezoekers van de luchthaven en van 350 aankomende vliegtuigen. ‘s Winters wordt ook het de-icingwater van de vliegtuigen richting zuiveringsstation van de luchthaven gebracht.

Water

0%

0%

Geluid

Brussels Airport blijft zich inspannen om samen met de luchtvaartmaatschappijen en de overheden tot een zo minimaal mogelijke belasting van de omgeving te komen.

Biodiversiteit

Een groot deel van het luchthavendomein, zo’n 520 hectare, is onbebouwd. Het wordt beheerd met het oog op maximale biodiversiteit.

We use cookies on our site. By using the website you agree with this.

X